consumer logo3

ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДЕЙ

вул.7-ма Пересипська, 6
тел/факс: 716-13-01

7-Peresipska str., 6
tel/fax: 716-13-01

Гаряча лінія

Номер гарячої лінії:

716-13-01

Протидія корупціі

Номер гарячої лінії:

716-13-01

Подати скаргу

Номер гарячої лінії:

716-13-01

Відділ управління персоналом

Відділ управління персоналом (далі - Відділ) прямо підпорядковується керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Відділ займається розвитком корпоративної культури у колективі та постійно підвищує професійну компетентність персоналу.

Основні функції відділу є:

  1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні;
  2. Забезпечення здійснення керівником Головного управління своїх повноважень з питань управління персоналом;
  3. Забезпечення організаційного розвитку Головного управління;
  4. Добір персоналу;
  5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
  6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
  7. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

dpss kiev

minagro

uryad

abdergnauk