dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Адреса / Address: 

65042, вул. 7-ма Пересипська, 6
6 7th Peresypska St., 65042, Odesa

Дзвоніть / Calls:
tel/fax: 716-13-01

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 16:30
обідня перерва: з 12:00 до 12:30

Захист прав споживачів фінансових послуг: що треба знати

4

Часто споживачі фінансових послуг, нехтуючи своїми правами, не мають уявлення, куди їм звернутись, або ж звертаються не за належністю, як от, приміром, до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. А проте, існує спеціальний підрозділ Національного банку України, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Отже, доводимо до відома споживача фінансових послуг, що Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів.

Згідно з Постановою Правління Нацбанку №15 від 09.02.2021 р. «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг», викладаємо до уваги споживача розділ ІІ Загальних засад нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг: 

Нагляд за додержанням банком законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється Національним банком з метою:

1) сприяння відповідальній діловій поведінці банку та справедливому ставленню до споживачів фінансових послуг, підвищення довіри до фінансового сектору;

2) забезпечення надання споживачам фінансових послуг повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, що надаються банком, уключаючи інформацію про умови та порядок діяльності банку, про банківські та інші фінансові послуги, договори про надання банківських та інших фінансових послуг, іншої інформації/документів, надання/подання якої/яких передбачено законодавством, розміщеної/розміщених на вебсайтах банку та в місцях надання послуг, а також поширеної/поширених шляхом розміщення реклами банківських та інших фінансових послуг у будь-якій формі або в будь-який інший спосіб;

3) визначення рівня ризику порушення прав споживачів фінансових послуг, притаманного діяльності банку;

4) забезпечення дотримання банком єдиних норм та правил відповідно до законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

5) сприяння захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;

6) сприяння просвітницькій роботі щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про можливості, відповідальність та ризики, пов'язані із користуванням банківськими та іншими фінансовими послугами;

7) сприяння конкуренції у сфері надання банківських та інших фінансових послуг;

8) забезпечення дотримання банком законодавства про рекламу (у частині реклами у сфері фінансових послуг).

Нацбанк під час здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг керується принципами, визначеними в частині першій статті 3-1 Закону про фінпослуги.

Національний банк та його уповноважені посадові особи в межах компетенції, визначеної законодавством України, здійснюють нагляд за додержанням банком законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг шляхом:

1) аналізу звернень споживачів фінансових послуг, фізичних осіб, поданих особисто або через уповноважену на це іншу особу, звернень юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, а також скарг та заяв (клопотань) адвокатів в інтересах фізичних та юридичних осіб щодо додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

2) аналізу договорів про надання банківських та інших фінансових послуг й інших документів (їх копій), укладених між банком та споживачами фінансових послуг або складених/підписаних банком, щодо виявлення фактів недотримання вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи наявність умов, що обмежують та/або порушують права споживачів фінансових послуг;

3) аналізу вебсайтів банку та внутрішньобанківських документів щодо додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу;

4) надання роз'яснень щодо законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

5) здійснення контролю за дотриманням банком законодавства України про рекламу (у частині реклами у сфері фінансових послуг);

6) здійснення перевірок банку (у формі безвиїзного нагляду та шляхом проведення інспекційних перевірок) з питань додержання ними правил та умов надання банківських та інших фінансових послуг і дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, за результатами яких складаються документи, у яких фіксуються порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, що є підставою для застосування адміністративних стягнень та/або заходів впливу, штрафних санкцій до банку;

7) узагальнення практики застосування законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та публікування на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку щоквартальних та щорічних оглядів;

8) надання рекомендацій щодо додержання банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

9) здійснення контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування наданих рекомендацій за результатами проведеного нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

10) співпраці з іншими органами в межах своєї компетенції для забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг та додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, обміну та аналізу статистичною інформацією щодо звернень споживачів фінансових послуг, правопорушень на ринку банківських та фінансових послуг.

Безвиїзний нагляд за додержанням банком законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг проводиться Нацбанком постійно.

Національний банк за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг накладає на посадових осіб банку адміністративні стягнення, застосовує до банку штрафні санкції, а також має право застосовувати до банку заходи впливу в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу та накладення адміністративних штрафів.

А взагалі, виділяють три головні напрямки роботи у захисті прав споживачів фінансових послуг:

  • робота зі зверненнями громадян;
  • встановлення вимог до фінансових установ;
  • нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та контроль за дотриманням законодавства про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг).

Отже, сподіваємось, що подана у цьому матеріалі інформація, стане в нагоді для наших споживачів та виявиться корисною в плані обізнаності щодо своїх прав як споживачів фінансових послуг.

 

dpss

min agro pol

uryad portal

lab diagnost