Захист сходів соняшнику

1

Впродовж багатьох років Україна – світовий лідер у виробництві соняшникової олії і головний її експортер. Серед інших олійних соняшник посідає беззаперечне перше місце і за площами вирощування, і за обсягами виробництва олії з його урожаю. При такій «актуальності» соняшнику у сільгоспвиробників та, відповідно, постійного й неухильного збільшення його посівних площ, що відбувалося останніми роками, фітосанітарна ситуація в перенасичених цією культурою сівозмінах суттєво погіршилася. Посівам стали частіше дошкуляти шкодочинні організми – спеціалізовані шкідники і хвороби.

Зараз дошкуляють посівам соняшнику шкідники сходів.  Сходи пошкоджують ґрунтоживучі шкідники (дротяники – личинки коваликів, несправжні дротяники – личинки мідляків, личинки хлібних жуків і хрущів, гусениці підгризаючих совок) та наземні фітофаги (імаго південного сірого довгоносика, чорного й сірого бурякових довгоносиків, піщаного і степового мідляків, кравчика-головача). З-поміж інших фітофагів, які сьогодні найбільш поширені й чисельні в посівах соняшнику, можна виділити довгоносиків та піщаних мідляків. Це широко спеціалізовані поліфаги, але соняшник – одна з їх найулюбленіших кормових рослин. Найнебезпечніші для посівів культури жуки у фазі сходів. Вони об’їдають сім’ядолі і перші справжні листочки, що призводить до відставання рослин у рості й розвитку. Ще перегризають молоді стебельця (гіпокотиль), часто навіть непомітно, у поверхневому шарі ґрунту, внаслідок чого рослина гине. При цьому відбувається зрідження сходів і, відповідно зниження густоти рослин на період збирання. Зрозуміло, що виправити таку складну ситуацію буде непросто, адже компенсувати суттєву втрату густоти іншими технологічними прийомами майже неможливо. У підсумку це спричинить прямі втрати урожаю — продуктивність соняшнику буде істотно нижчою. Інколи, при високій щільності популяцій, ці шкідники здатні повністю знищити посіви. Найнебезпечнішими є фаза сімядолей та перша пара молодих листочків. Моніторинг посівів  та вчасне обмеження шкодочиності на першому етапі розвитку культури дає можливість зберегти рослини.

Інсектицидний захист

Щоб забезпечити ефективний контроль усього комплексу шкідників у соняшникових агроценозах, слід насамперед подбати про захист насіння і сходів, адже одразу після сівби культури посівам починають загрожувати чимало видів фітофагів. Саме на початкових етапах росту й розвитку рослин заподіяна ними шкода найбільша, а втрати врожаю через зрідження стеблестою стають непоправними.

Тому обробка насіння сучасними системними інсектицидами має бути обов’язковою. Сьогодні майже всі гібриди соняшнику обробляються високоефективним інсектицидним протруйником Круїзер® 350 FS, т. к. с. Цей препарат надійно захищає сходи від ґрунтоживучих і наземних шкідників навіть за середніх їх рівнів чисельності. Зокрема, у випадках, коли на поверхні ґрунту посівів соняшнику  зосереджено до 3-5 екз./м2 жуків сірого бурякового і південного сірого довгоносиків, обробки насіння Круїзером цілком достатньо для їх ефективного контролю. Однак при подальшому зростанні щільності їх популяцій виникає потреба в додатковому захисті, і це вже має бути обприскування рослин. Тобто насамперед насіння слід обробити протруйником Круїзер (як обов’язковий базовий варіант), а  за різкого й суттєвого збільшення чисельності названих наземних фітофагів треба терміново проводити ще й фоліарні обробки інсектицидами.

Вибір конкретного препарату для кожного обприскування та вся система їх застосування повинні враховувати видовий склад фітофагів, їх шкідливі і вразливі стадії розвитку, специфіку живлення, характер пошкоджень і локалізацію щодо культурної рослини, а також чутливість до інсектицидів певних хімічних груп. Для швидкого й гарантованого знищення жуків довгоносиків та інших наземних шкідників сходів необхідні потужні контактні інсектициди з вираженим «нокдаун-ефектом».

Одним із зареєстрованим на соняшнику препаратом є Енжіо®. Він ефективно діє проти таких наземних шкідників сходів, як довгоносики та мідляки, і таких спеціалізованих видів, як соняшниковий вусач і соняшникова шипоноска. Крім тіаметоксаму, препарат містить ще одну діючу речовину – лямбда-цигалотрин. Як і в більшості синтетичних піретроїдів, у цієї хімічної сполуки широкий спектр інсектицидної активності, контактно-кишкова дія та виражений «нокдаун-ефект». При появі на посівах імаго цих фітофагів обприскування рослин Енжіо забезпечить їх швидку й гарантовану загибель завдяки названим властивостям і перевагам лямбда-цигалотрину та додатковій контактно-системній дії тіаметоксаму. Крім того, поєднання в одному препараті двох хімічних сполук із різними механізмами дії робить процес отруєння шкідливих комах незворотним, що в підсумку неодмінно призводить до їх смерті і запобігає виникненню резистентності.

Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні (до 10-ї) і вечірні (з 18-ї до 22-ї) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається у денні години в похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 С. Обробка посівів допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

2345678

 

dpss

uryad portal

lab diagnost