Про порядок перегляду і оновлення паспорту місць видалення

2

До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області звернулася селищна рада області щодо погодження оновлених даних (перегляду) паспорта місця видалення відходів (МВВ) територіальної громади. Наданий пакет документів було повернуто без розгляду у зв’язку з тим, що погодження зазначених матеріалів Головним управлінням не передбачено законодавством.

Надаємо роз’яснення, що відповідно до п.13 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. №1216, територіальними органами Держпродспоживслужби погоджується лише сам паспорт місця видалення відходів.

Пунктом 19 зазначеної постанови передбачено щорічний перегляд даних паспорту місця видалення відходів та погодження його обласною держадміністрацією, але не передбачається погодження перегляду даних паспорта територіальними органами Держпродспоживслужби.

У журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» №3 за 2022 рік надано інформацію про періодичність та умови перегляду й оновлення паспорта МВВ.

Яка періодичність і які необхідні умови перегляду та оновлення паспорта місць видалення відходів?

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» від 03.08.1998 № 1216 (далі - Постанова №1216) наведено визначення терміну «місце видалення відходів».

Місце видалення відходів (МВВ) - спеціально відведені місця чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.

На кожне МВВ складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики й відомості про методи контролю та безпечної експлуатації. Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 № 12.

Ведення реєстру МВВ здійснюють обласні державні адміністрації. У реєстрі вміщується узагальнююча інформація щодо кожного МВВ (розміщення, технічні та екологічні характеристики, дані про власника тощо). Дані реєстру підлягають щорічному уточненню.

Щорічно, без прив'язки до конкретної дати, паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються обласними держадміністраціями.

У разі необхідності за рішенням обласних державних адміністрацій може здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про відходи», власники МВВ з метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання повинні здійснювати моніторинг місць видалення відходів, тому актуалізовані дані паспортів МВВ (щорічної ревізії) мають містити результати моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища (якість підземних, поверхневих вод, ґрунтів, атмосферного повітря) в районі впливу МВВ.

Крім того, власник МВВ при наданні до Департаменту екології паспорта МВВ на затвердження чи при внесенні змін до раніше затвердженого паспорта МВВ до звичного пакету документів на паперовому носії, повинен додати електронну версію паспорта (зразок опубліковано на сайті Мінекоенерго).

Отже, до Розділу ХІІ «Проведення ревізій (перегляду й оновлення)» вносяться дані про:

-    обсяг видалених відходів;

-    обсяг видалених відходів за попередній рік;

-    площу, зайняту МВВ;

-    небезпечні складники відходів;

-    наявність газових виділень;

-    відомості про системи спостережень (моніторинг) за якістю вод, ґрунтів та атмосферного повітря у районі МВВ;

-    відомості про забруднення навколишнього природного середовища у районі МВВ тощо.

 

dpss

uryad portal

lab diagnost