Про конфлікт інтересів та його складові

5

Серед антикорупційних механізмів у системі державної служби слід виділити інститут подолання конфлікту інтересів, а одним із напрямів дотримання антикорупційного законодавства є його врегулювання. Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних, правопорушень. Сектор з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області вважає за необхідне докладно проінформувати про те, що таке конфлікт інтересів.

Закон України «Про запобігання корупції» виділяє два види конфлікту інтересів:

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

Алгоритм дій працівника у зв’язку із встановленням наявності конфлікту інтересів

У свою чергу, з моменту, коли особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вони зобов’язані:

 • Повідомити не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника, а якщо особа перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, відповідно. Варто звернути увагу на те, що хоча Закон прямо не вказує на форму такого повідомлення, рекомендується робити повідомлення в письмовій формі;
 • Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Дотримуватись вказаного правила рекомендується аж до моменту отримання рішення керівника або ж роз’яснення Національного агентства чи іншого визначеного законом органу про обраний ними спосіб врегулювання конфлікту інтересів. Після цього слід діяти у суворій відповідності до визначеного вказаними суб’єктами способу врегулювання конфлікту інтересів;
 • Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляд обсягу службових повноважень особи;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного
  завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень;
 • переведення особи на іншу посаду;
 • звільнення особи.

2. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів:

 • особи зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону України «Про запобігання корупції», у який наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. Позбавлення приватного інтересу має виключити будь-яку можливість його приховування.

 

Запит про наявність (відсутність) конфлікту інтересів до Національного агентства.

Розглядаючи різні ситуації та наявність різних конфліктів інтересів треба звернути увагу на дії особи у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів. Якщо особа має сумнів стосовно наявності конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до Національного агентства.

Алгоритм дій

Національне агентство підтверджує наявність або відсутність конфлікту інтересів, якщо вона підтверджує, то вона повідомляє особу уповноважену на врегулювання конфлікту інтересів, якщо конфлікт інтересів відсутній, то особа працює далі.

Зверніть увагу!

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталась за роз’ясненням було  пізніше виявлено конфлікт інтересів (ч. 6, ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»).

Важливо!

Правом на отримання роз’яснення стосовно конфлікту інтересів наділені саме особи, які мають сумніви щодо наявності у них конфлікту інтересів, а не будь-які особи.

Для отримання максимально чіткого роз’яснення у зверненні до Національного агентства важливо зазначити інформацію, що розкриває зміст ситуації, дії або приватного інтересу, стосовно якої є сумніви щодо наявності конфлікту інтересу, а також додавати відповідні документи.

dpss

uryad portal

lab diagnost