dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Система НАССР. Частина 1

2

Система НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points), або система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – це система, яка дозволяє підвищити безпечність харчової продукції, є обов’язковою для впровадження у розвинених країнах, які піклуються про здоров’я свого населення. Це стосується і країн ЄС, тому для забезпечення євроінтеграції в Україні з 20 вересня 2019 року впровадження системи НАССР є обов’язковим для усіх операторів ринку, крім первинного виробництва.

Впровадження системи НАССР в Україні регулюється Законом від 23.12.1997р. №771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» та наказом №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

З першого погляду система НАССР є громіздкою та складною. Але ознайомленим з нею людям ясно, що вона є логічною та зрозумілою, і потребує від працівників достатнього розуміння виробництва.

Деякі елементи системи НАССР присутні майже на кожній потужності, наприклад, правила гігієни, а деякі – описані у держаних стандартах, наказах, інструкціях. Але вона дозволяє об’єднати, організувати, і, найголовніше, доповнити недостатні елементи, щоб утворити єдину всеохоплюючу систему, яка дозволить знизити можливі небезпеки до необхідного мінімуму.

В процесі вивчення та впровадження системи задіяні працівники можуть поглибити свої знання щодо виробничих процесів, щоб краще розуміти можливі проблеми та небезпеки для споживача. При цьому вимагається ознайомлення та виконання вимог системи кожним працівником – від прибиральника до начальника. Це може принести користь як самим працівникам (якщо можна знизити вірогідність зараження харчового продукту від персоналу, то знизиться й вірогідність заразити один одного), так і підприємству в цілому (продукція, що вироблена з дотриманням вимог системи НАССР, є більш конкурентоспроможною і може вийти на міжнародний ринок).

Про деякі особливості системи НАССР у наступних публікаціях. 

dpss

uryad portal

lab diagnost