dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Про результати роботи відділу ринкового нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління за 2022 рік

1

Метою діяльності органів ринкового нагляду в країні є забезпечення відповідності продукції встановленим законодавством вимогам, а також забезпечення відсутності загроз безпеці життя та здоров’ю людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля. Доказом безпечності продукції є її відповідність технічним регламентам, національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами.

Відділ ринкового нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області здійснює контроль за розповсюдженням нехарчової продукції на території Одеси та Одеської області, перелік якої визначений.

Так, протягом січня - лютого 2022 року, тобто до введення воєнного стану в Україні та запровадження обмежень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Головним управлінням проведені перевірки характеристик електричного та електронного обладнання, дитячих іграшок, взуття, текстильних виробів, мийних засобів згідно з секторальним планом державного ринкового нагляду на 2022 рік.

Проведено 11 планових перевірок характеристик продукції, в 9 з них встановлені порушення вимог законодавства про ринковий нагляд. За результатами проведених перевірок можна виділити низку типових порушень, які допускались суб’єктами господарювання, зокрема маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам здійснювалось з порушенням діючих вимог або взагалі відсутнє, на виробах відсутні інструкції, попередження про небезпеку, найменування та адреси виробників тощо.

Крім того, за результатами перевірок інших територіальних органів Держпродспоживслужби та наданої ними інформації про продукцію, яка не відповідає вимогам безпечності, проведено 10 позапланових перевірок характеристик продукції по ланцюгу розповсюдження продукції, і в ході кожної перевірки встановлені порушення вимог законодавства про державний ринковий нагляд.

За результатами виявлених порушень до суб’єктів господарювання застосовано 101 обмежувальний (корегувальний) захід, головною метою яких є мінімізація ризиків постачання неякісної та небезпечної продукції на території України та забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Винесено постанови про накладення на порушників адміністративно-господарських стягнень на загальну суму 1530,0 тис. грн., з них більше половини - 812,6  тис. грн. - сплачено до державного бюджету.

Одним із важливих заходів ринкового нагляду є контроль стану виконання рішень та припинення реалізації продукції, яка не відповідає вимогам безпечності. В звітному періоді проведено 16 перевірок стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. За результатами розгляду клопотань, пояснень та інформацій, наданих суб’єктами господарювання в обґрунтування виконання обмежувальних заходів, прийнято 28 рішень про скасування виконаних рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Також за результатами аналізу наданих рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та з урахуванням оцінки реальних можливостей суб’єкта господарювання в період воєнного стану в Україні належним чином виконати рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів  прийнято 48 рішень про внесення змін в частині продовження термінів їх виконання.

Слід зазначити, що основними принципами ринкового нагляду і контролю продукції є координованість дій органів ринкового нагляду і митних органів та взаємодія між ними задля недопущення потрапляння на внутрішній ринок країни небезпечної продукції.

Так, на підставі повідомлення митного органу фахівцями відділу ринкового нагляду проведено перевірку продукції (мийні засоби та засоби для чищення, розфасовані для роздрібної торгівлі) в місці її зберігання під митним контролем. При огляді продукції у кількості 5 127 одиниць встановлено її невідповідність вимогам безпечності, а саме: не зазначено найменування та призначення мийного засобу, не зазначено найменування, місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника, продукція не забезпечена інструкціями із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень, відсутнє маркування знаком відповідності технічним регламентам. Рішенням органу ринкового нагляду митне оформлення партії мийних засобів призупинено до усунення встановлених порушень.

З метою інформування суб’єктів господарювання та споживачів нехарчової продукції стосовно змін в законодавстві про державний ринковий нагляд, а також висвітлення нагальних питань у сфері ринкового нагляду на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області підготовлено та розміщено 15 інформацій.

dpss

uryad portal

lab diagnost