dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Управління фітосанітарної безпеки проводить роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та безпечного виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

3

Головним спеціалістом відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної безпеки Ольгою Нікорчук проведена зустріч з спеціалістами Державно професійно-технічного навчального закладу «Захарівський професійний ліцей» Захарівської територіальної громади щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин як об’єктів інтелектуальної власності, ліцензійних договорів та патентного права.

Основою розвитку рослинництва будь-якої аграрної країни є формування сортових ресурсів, а сортові ресурси України – це сукупність сортів культурних видів рослин, що занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Вони становлять основу технології виробництва та переробки рослинної продукції, здатні забезпечити харчову та сировинну безпеку країни, тому нормативно-правове регулювання реєстрації й обігу сортів рослин є надзвичайно важливим.

4Під час зустрічі з ліцеїстами наш фахівець розповіла про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, звернула увагу на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту наступні дії:

  • пропонування до продажу;
  • продаж або інший комерційний обіг;
  • зберігання для будь-яких із вищезазначених цілей.

Сорти, які не внесені до Реєстру сортів рослин України, забороняється поширювати в Україні, якщо інше не встановлено законом.

А Державний фітосанітарний інспектор управління фітосанітарної безпеки Головного управління Михайло Левицький провів навчання для працівників  ТОВ «Маяк» Подільського району з питань безпечного виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами. Ним були висвітлені питання дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин, недопущення наявності неякісних та фальсифікованих пестицидів та наслідки їх використання, впровадження в виробництво біологічного методу захисту рослин. Керівництву і працівникам господарства детально роз’яснені вимоги законодавства щодо захисту бджіл від негативного впливу пестицидів і агрохімікатів.

5

 

dpss

uryad portal

lab diagnost