dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Геодезія як сфера законодавчо регульованої метрології

02

Сфера законодавчо  регульованої метрології визначена ст. 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». До неї належить значна кількість видів діяльності. Важливими з них є забезпечення захисту життя і здоров’я громадян, контроль якості та безпечності продуктів харчування і лікарських засобів, торговельно-комерційні операції і розрахунки між покупцем та продавцем тощо. Але не менш важливими видами діяльності є топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою, роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем.

Сучасні тахеометри та геодезичне GPS обладнання в Україні активно застосовуються на початкових етапах будівництва, межування, прив’язки контрольних точок, розбивки теодолітних і тахеометричних ходів. За допомогою GPS обладнання польові геодезичні роботи виконуються у рекордно стислі терміни, що дозволяє не тільки отримати чіткі координатні дані об’єкта, але й виконати одночасно їх обробку у реальному часі.

Підприємствами Одеської області все частіше застосовується сучасна геодезична техніка, що дозволяє їм виконувати поставлені завдання з неймовірною швидкістю та точністю.

З метою забезпечення єдності вимірювань на території регіону, а також підтвердження відповідності засобів вимірювальної техніки встановленим вимогам, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області нагадує суб’єктам господарювання, які займаються вищезазначеними видами діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, про необхідність слідкувати за дотриманням міжповірочних інтервалів таких високотехнологічних та точних приладів геодезичного призначення, як-от нівеліри, теодоліти, тахеометри, GPS-приймачі геодезичного призначення.

dpss

uryad portal

lab diagnost