dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Травмування насіння під час збирання врожаю

2    Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області звертає увагу суб’єктів господарювання на рекомендації щодо зниження травмування насіння і прийоми підвищення його врожайних властивостей.

    Травмування насіння при сільськогосподарському виробництві дуже поширене. Найбільше травмується насіння при обмолоті комбайном. Ступінь травмування в процесі обмолоту залежить від анатомо-морфологічних особливостей, вологості насіння, його форми й крупності, швидкості подачі хлібної маси в молотильний апарат, від конструктивних особливостей і регулювання.

    Травмування збільшується при вологому і дуже сухому насінні. 
    Крім технічних причин травмування найбільш важливим фактором пошкодження насіння є підвищена вологість. Оптимальна вологість при збиранні насіння від 10 до 21% в залежності від культури. Крупне насіння пошкоджується сильніше. Це закономірно для всіх культур і тому аналізувати насіння крупне на травмованість треба в першу чергу. Травмоване насіння в перші три дні після пошкодження інтенсивно поглинає вологу, бубнявіє і проростає. Якщо цей процес згасає, то проростки відстають у розвитку в порівнянні з непошкодженим насінням (менша довжина корінців, паростка тощо). Ослаблені проростки не завжди здатні пробитись на поверхню ґрунту. Крім того, вони часто бувають деформованими. Це знижує польову схожість і в подальшому пригнічує ріст та розвиток материнської рослини. Посівні якості насіння залежать перш за все, від типів травм. Травми зародка, ендосперму і оболонок дуже небезпечні для посівного матеріалу, тому що, не знижуючи енергії проростання і схожості в лабораторних умовах, вони значно знижують інтенсивність початкового росту і польову схожість. Всі зусилля суб’єктів господарювання мають бути направлені на зниження травмування насіння. 

    Важливими умовами запобігання травм є правильна експлуатація збиральної, посівної і сортувальної техніки, а також строгий технологічний режим сушки насіння. Правильний вибір термінів збору значно зменшує травмованість посівного матеріал. Потрібно чітко дотримуватись своєчасного і якісного обробітку ґрунту, посіву в строго встановлені для кожної культури терміни, тобто дотримуватись всіх вимог технології вирощування на насінницьких посівах, що обумовлюють рівномірний розвиток рослин на всьому полі і їх одночасне дозрівання. Вести ефективну боротьбу з бур’янами, шкідниками, хворобами, запобігання вилягання рослин, визначення оптимальних строків і способів збирання врожаю на кожному конкретному полі в залежності від стану посівів і метеорологічних умов. 

    При післязбиральному обробітку насіння визначити технологічну схему обробки, щоб забезпечити кондиційну його якість при найменшій кількості пропусків через машини, транспортні пристрої та сушильні агрегати. При сівбі слід використовувати пневматичні сівалки, висівні апарати, які найменше пошкоджують насіння.

    Все перелічене свідчить про те, що вирішення проблеми пошкодження насіння досить складна справа і потребує певних зусиль вчених та виробників. Але шкода, яку завдає пошкоджене насіння врожаю, а значить й людям, варта того, щоб вирішити цю проблему.

dpss

uryad portal

lab diagnost