dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Основні вимоги територіальних органів під час перевірок.

контроль за качеством продуктовМетою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо нехарчової продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Також перевірки характеристик нехарчової продукції можуть бути невиїзними (за місцезнаходженням органу ринкового нагляду) або виїзними. У разі потреби органи ринкового нагляду для перевірки характеристик продукції можуть поєднувати невиїзні та виїзні перевірки.

Під час таких перевірок перевіряються характеристики лише того виду продукції, що є предметом перевірки. При цьому варто звернути увагу на те, що перевіряється не суб’єкт господарювання, а характеристики продукції, що вводиться ними в обіг (виробляється, імпортується) або розповсюджується.

Під час перевірок характеристик продукції перевірці підлягають:

- декларація про відповідність;

- супровідна документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією);

- загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу, а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;

- документи щодо системи якості чи системи управління якістю;

- висновки експертиз і протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

- документи, що дозволяють відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо);

- документи і матеріали щодо стану виконання суб’єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій суб’єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу і/або її відкликання;

- повідомлення та інша інформація, надана суб’єктами господарювання, митними органами, органами з оцінки відповідності;

- інші документи та матеріали, звернення, одержані органами ринкового нагляду відповідно до положень цього Закону та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Одним із обов’язків посадових осіб органів ринкового нагляду є проведення обстеження, відбір і експертиза (випробування) зразків продукції з наступним наданням рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з метою приведення нехарчової продукції у відповідність з вимогами щодо її безпечності.

dpss

uryad portal

lab diagnost