dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Адреса / Address: 

65042, вул. 7-ма Пересипська, 6
6 7th Peresypska St., 65042, Odesa

Дзвоніть / Calls:
tel/fax: 716-13-01

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 16:30
обідня перерва: з 12:00 до 12:30

Законодавство

pdfКонституція України

download  Перейти


pdfЗакон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про ветеринарну медицину»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про інформацію»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про доступ до публічної інформації»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про телебачення і радіомовлення»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про авторське право і суміжні права»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про інформаційні агентства»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

download  Перейти


pdfЗакон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

download  Перейти


pdfНаказ Мінагрополітики від 19.04.2019 № 217 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат»

download  Завантажити


pdfУказ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

download  Перейти


pdfНаказ Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2012 р. № 23 «Про затвердження переліку видів інформації, розпорядником якої є Секретаріат Кабінету Міністрів України»

download  Завантажити


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації»

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. N 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1330 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3»

download  Перейти


pdfКонвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

download  Перейти


pdfФакультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

download  Перейти


pdfКонвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

download  Перейти


pdfРезолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року

download  Перейти


pdfЗакон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

download  Перейти


pdfПекінська декларація

download  Перейти


pdfДержавна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

download  Завантажити


pdfКонвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

download  Перейти


pdfКонвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами

download  Завантажити


dpss

min agro pol

uryad portal

lab diagnost