dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Адреса / Address: 

65042, вул. 7-ма Пересипська, 6
6 7th Peresypska St., 65042, Odesa

Дзвоніть / Calls:
tel/fax: 716-13-01

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 16:30
обідня перерва: з 12:00 до 12:30

Сектор контролю за регульованими цінами

    Основні засади цінової політики і регулювання відносин, що виникають у процесі формування, встановлення і застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) і спостереження у сфері ціноутворення, визначені Законом України «Про ціни і ціноутворення».


    Повноваження щодо забезпечення реалізації державної цінової політики на території Одеської області покладені на Сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

    Відповідно до статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

    Способи державного регулювання цін, що визначені статтею 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення», наступні:

    - установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання фіксованих або граничних цін; граничних рівнів торговельної та постачальницько – збутової надбавки (націнки), граничних нормативів рентабельності, розміру постачальницької винагороди, розміру доплат та знижок;

      -запровадження процедури декларування зміни цін та/або реєстрації цін.

    Завдання Сектору контролю за регульованими цінами визначені Положенням, затвердженим наказом Держпродспоживслужби від 09.04.2019 №295:

- здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог формування, встановлення і застосування державних регульованих цін;

- здійснення державного нагляду (контролю) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення і застосування державних регульованих цін;

- прийняття рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення і застосування державних регульованих цін;

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства щодо формування, встановлення і застосування державних регульованих цін.

   

    Державний контроль у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що застосовують державні регульовані ціни у різних галузях економіки.

    На ринку житлово-комунальних послуг державний контроль запроваджено за тарифами на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення, на послуги з поводження з побутовими відходами.

    На фармацевтичному ринку встановлено контроль за дотриманням запроваджених механізмів регулювання цін на лікарські засоби суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, в тому числі на ті ліки, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

    Крім того, державному регулюванню підлягають ціни/тарифи на телекомунікаційні і поштові послуги, на послуги з перевезень на залізничному транспорті, у морських портах, на окремі платні послуги, переліки та вартість яких встановлюються органами місцевого самоврядування, тощо.

dpss

min agro pol

uryad portal

lab diagnost