dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Адреса / Address: 

65042, вул. 7-ма Пересипська, 6
6 7th Peresypska St., 65042, Odesa

Дзвоніть / Calls:
tel/fax: 716-13-01

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 16:30
обідня перерва: з 12:00 до 12:30

Відділ правового забезпечення

Відділ правового забезпечення прямо підпорядковується керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Основними функціями відділу є:

  1. Забезпечення правильного застосування в Головному управлінні нормативно-правових актів та інших документів.
  2. Розроблення та участь у розробленні проектів актів та інших документів, що належать до компетенції Головного управління.
  3. Перевірка на відповідність законодавству і міжнародним договорам проекти актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління, що подаються на підпис керівнику Головного управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
  4. Проведення разом із структурними підрозділами Головного управління роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
  5. Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів).
  6. Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Головного управління в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.
  7. Організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів.
  8. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризаційні дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності.

Відділ здійснює організацію правової, претензійно-позовної роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів Головним управлінням, його посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, його першого заступника та заступників, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування  та міжнародними договорами України.

Відповідно до вимог ст.19 Конституції України - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

     

dpss

min agro pol

uryad portal

lab diagnost