Реклама є невід’ємною складовою сучасного світу, що змінюється швидкими темпами. Вона проникає в наше життя через різноманітні канали, включаючи телебачення, Інтернет, соціальні мережі та інші медіа. Проте, на тлі всього цього важливо розмежовувати рекламу, яка є добросовісною, від тієї, що може бути  оманливою чи маніпулятивною.

Добросовісна реклама – це така реклама, що базується на принципах законності, чесності, точності та етичності. Вона не нав’язує споживачеві неправдиві інформацію чи перебільшені обіцянки, а замість цього надає об’єктивні дані про товар або послугу. Добросовісна реклама сприяє формуванню довіри між брендом і споживачем, що є важливою основою для побудови стійких відносин. Реклама повинна відображати реальність та не приховувати недоліки продукту чи послуги. Перебільшення характеристик може призвести до розчарування споживача та втрати довіри до бренду.

Інформація, надана в рекламі, повинна бути достовірною і підтверджуватися фактами. Наприклад, якщо реклама називає певні властивості товару, вони повинні бути підтверджені науковими дослідженнями або незалежними експертними думками. Реклама не повинна використовувати образи, стереотипи або провокативний контент для привернення уваги. Вона має бути поважною до гідності та прав споживачів.

Переваги добросовісної реклами

  1. Чесна та достовірна реклама сприяє формуванню позитивного сприйняття бренду серед споживачів та сприяє збільшенню їх довіри.
  2. Компанії, які використовують добросовісну рекламу, зазвичай розвивають стійкі відносини зі своїми клієнтами, оскільки ті відчувають себе поважно та розуміють, що їх потреби є важливими для бренду.
  3. Добросовісна реклама допомагає уникнути конфліктів з регулюючими органами та правовими позовами з боку споживачів через недостовірну інформацію.
  4. Добросовісна реклама відображає етичні цінності компанії та демонструє готовність задовольняти потреби споживачів чесними та достовірними способами.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликає всіх виробників та розповсюджувачів реклами дотримуватись цих основних принципів.