Нормативно-правова база


pdfЗакон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” №1103-V від 31.05.2007

download  Перейти


pdfЗакон України “Про карантин рослин”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про захист рослин”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про насіння та садивний матеріал”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про охорону прав на сорти рослин”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про пестициди та агрохімікати”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”

download  Перейти


pdfНаказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 року № 343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”

download  Перейти


pdfНаказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.03.2021 року № 451 “Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки”

download  Завантажити


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №24 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №23 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №198 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 28.12.2011 №1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та успановами, що належать до сфери її управління”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 15.11.2019 №1177 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 21.10.2020 №971 “Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму “єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 23.01.2019 №33 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 23.01.2019 №34 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

download  Перейти


pdfПостанова КМУ від 02.11.1995 №881 “Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів”

download  Перейти


pdfНаказ Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 №716 “Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів”

download  Перейти


pdfНаказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 №731 “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу”

download  Перейти


pdfНаказ Міністерства аграрної політики України від 21.11.2006 №690 “Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання”

download  Перейти


pdfФітосанітарні вимоги країн – партнерів

download  Перейти


pdfНаказ Держпродспоживслужби №484 від 29 червня 2023 року «Про затвердження типових навчальних матеріалів, переліку питань для тестування та варіанти відповідей»

download  Завантажити


pdfТипові навчальні матеріали, які використовуються територіальними органами Держпродспоживслужби для проведення навчання осіб, діяльність яких пов`язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами

download  Завантажити


pdfПостанова КМУ від 09.05.2023 р. № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами».

download  Завантажити


pdfПерелік питань для тестування та варіанти відповідей із зазначенням правильної відповіді до кожного питання згідно Наказу Держпродспоживслужби №484.

download  Завантажити