Енергоменеджмент

Енергоефективність – невід’ємний компонент енергетичної безпеки держави, а також її сталого інноваційного розвитку. На тлі сьогоднішніх подій на глобальній енергетичній арені, питання зменшення залежності від імпорту традиційних енергоресурсів стали актуальними як ніколи як для України, так і для ЄС.

    Акти законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності, зокрема:

pdfЗакон України “Про енергетичну ефективність”

download  Перейти


pdfЗакон України “Про енергетичну ефективність будівель”

download  Перейти


pdfПостанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року №1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту”

download  Перейти


pdfРозпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1803-р “Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року”

download  Перейти


pdfПлан заходів з реалізації у 2021-2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року

download  Перейти


    Енергоефективність — це раціональне споживання усіх енергетичних ресурсів шляхом меншого їх використання для забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві тією ж кількістю енергії.

Шлях до енергоефективності починається з енергоменеджменту – інструменту, що дозволяє оптимізувати енерговитрати у будівлях та скоротити енергоспоживання без значних капіталовкладень. Світова практика показує, що вирішити питання ощадливого та ефективного використання енергетичних ресурсів можна, в першу чергу, впровадженням системи енергетичного менеджменту – системи управління, що визначає енергетичну політику та цілі, енергетичні завдання, плани дій та процеси для досягнення цілей та енергетичних завдань.

    Енергетичний менеджмент – це організаційний процес моніторингу, контролю та оптимізації постачання та використання енергії. Його метою є скорочення витрат на енергію, забезпечення достатнього постачання енергії і надання високоякісних енергетичних послуг, таких як опалення, гаряче водопостачання, освітлення або охолодження у зручний, безпечний та економічно вигідний спосіб з низькими викидами CO2. Енергоменеджмент включає в себе набір заходів, спрямованих на економію енергетичних ресурсів: моніторинг енергоспоживання, розробку енергетичних бюджетів, аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів, розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів тощо.

Наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області від 16 березня 2023 року № 65-ОД «Про впровадження системи енергетичного менеджменту в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області»» розпочато впровадження системи енергетичного менеджменту в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області та визначено План діяльності системи енергетичного менеджменту Головного управління на 2023-2025 роки.


pdfПлан діяльності системи енергетичного менеджменту Головного управління на 2023-2025 роки

download  Завантажити


pdfДекларація енергетичної політики Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області

download  Завантажити