Управління роботи з персоналом (далі – Управління) прямо підпорядковується керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Управління займається розвитком корпоративної культури у колективі та постійно підвищує професійну компетентність персоналу.

Основні функції Управління є:

Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні;
Забезпечення здійснення керівником Головного управління своїх повноважень з питань управління персоналом;
Забезпечення організаційного розвитку Головного управління;
Добір персоналу;
Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.