Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва відповідно до покладених на нього завдань займається питаннями безпечності харчових продуктів, державним контролем, організацією та проведенням протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів. Основними законами України, на яких базується діяльність Управління є: Закон України «Про ветеринарну медицину», «Про ветеринарну медицину» «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

До основних завдань Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва відносять:

– реалізування державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ідентифікації та реєстрації тварин;

– здійснення відповідно до чинного законодавства державниого ветеринарно-санітарного контроля, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветпрепаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепізоотичних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб, тварин, в т.ч. спільних і для людей з території інших держав або карантинних зон;

– здійснення державного нагляду (контролю) за:

1) тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

2) діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

3) проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання харчових продуктів та обігу тварин, а також на агропродовольчих ринках;

4) безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею ветеринарних документів (свідоцтв, довідок) (для держав СНД – ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках);

5) переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарного захисту, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамів мікроорганізмів;

6) здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

7) дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

– сприяння:

1) навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

2) виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах.

3) організуванню здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання харчових продуктів та обігу тварин, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

4) аналізу причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;

5) координації діяльності спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;

6) здійсненню у разі виникнення надзвичайної ситуації державний контроль за проведенням операторами ринку харчових продуктів протиепізоотичних заходів, якщо необхідність такого контролю встановлена законом;

7) координації в межах повноважень діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;

8) готовності для затвердження плани щорічного державного контролю та плани державного моніторингу відповідно до закону;

9) здійсненню державного контролю за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

10) здійсненню контролю за дотриманням управліннями Держпродспоживслужби в районах (містах) області процедур видачі документів дозвільного характеру, в т. ч експлуатаційних дозволів, ведення реєстру потужностей та ін.