Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області нагадує, що за допомогою регулювання цін держава гарантує можливість рівного доступу всіх верств споживачів, зокрема соціально незахищених громадян до соціально значущих товарів та послуг, поповнює державний бюджет за допомогою податків, які є складовою ціни. Також державне регулювання цін являє собою діяльність держави, що спрямована на встановлення і збереження такого рівня цін, який забезпечував би рентабельну діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін різних галузей господарства, реальність заробітної плати, стійкість валюти та інші економічні параметри в державі.

Держава виступає як регулюючий та контролюючий орган у питаннях ціноутворення. Державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зокрема сферою державного регулювання цін/тарифів, їх порядку формування, встановлення та застосування по напрямкам господарської діяльності є:

 • тарифи на послуги з розподілу природного газу, на електроенергію, що відпускається населенню, торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ, ціни на природний газ тощо);
 • тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом, пасажирським автомобільним транспортом;
 • тарифи на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус, метрополітен);
 • тарифи на послугу з управління побутовими відходами, а на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів;
 • тарифи на послугу з захоронення побутових відходів;
 • ціни на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін;
 • тарифи на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення;
 • ціни на ритуальні послуги;
 • тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я;
 • граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках;
 • освітні послуги та інші платні послуги, що надаються державними та комунальними навчальними закладами;
 • розмір плати за надання послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану;
 • ціни на роботи (послуги), які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;
 • тарифи на платні соціальні послуги;
 • розміри плати за надання послуг які надаються державними організаціями (установами, закладами) Міністерства внутрішніх справ України;
 • встановлення та застосування розмірів плати за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках) тощо.

Таким чином, державне регулювання цін охоплює багато сфер господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Основні засади цінової політики і регулювання відносин, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ціноутворення врегульовано Законом України «Про ціни і ціноутворення».

Згідно з пп. 11 п. 4 Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 24.02.2020 №159, одним із завдань Держпродспоживслужби є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.