Організація Об’єднаних Націй оголосила 12 травня Міжнародним днем здоров’я рослин. Його мета – підвищити глобальну обізнаність про те, як заходи із захисту здоров’я рослин можуть покласти край голоду, зменшити бідність, захистити біорізноманіття та прискорити економічний розвиток.

Рослини – це живі організми, джерело поживних речовин та кисню на землі. Від рослин залежить наше життя, здоров’я і здоров’я нашої планети. Рослини становлять 80% їжі, яку ми їмо, і виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо. Шкідники та хвороби рослин спричиняють втрату до 40% світових продовольчих культур. Вони лишають мільйони людей їжі та завдають збитки сільському господарству.

Захист рослин – комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану сільськогосподарських культур і лісових насаджень, продукції рослинного походження, спричиненого шкідниками, хворобами та бур’янами. Зміни клімату та діяльність людини перетворили екосистеми, стали причиною зменшення біорізноманіття і появи нових технологій.

У сучасних інтегрованих системах захисту рослин провідним є хімічний метод. Ця тенденція на тривалий час збережеться і в майбутньому, оскільки науково обґрунтоване застосування пестицидів, порівняно з іншими засобами захисту від шкідливих організмів, забезпечує його високу біологічну і економічну ефективність.

Захисні заходи проти шкідників сільськогосподарських культур в умовах інтенсифікації землеробства спрямовані не на їх знищення, а на регулювання щільності в агроценозах і утримання їх на господарсько-невідчутному рівні (не перевищує економічних порогів шкідливості (ЕПШ). Цього можна досягти правильним застосуванням агротехнічних заходів вирощування культури, контролем за щільністю шкідників та їх природних ворогів, застосуванням біологічних та хімічних засобів захисту рослин.

Необхідно враховувати те, що внаслідок проведення захисних заходів можна отримати і негативні наслідки. Так, при застосуванні хімічних заходів може збільшитися стійкість шкідників до пестицидів (резистентність), можуть загинути корисні організми (хижаки, паразити, ентомофаги), вирощена  сільськогосподарська продукція буде із залишками пестицидів, ґрунти, атмосфера, підземні води тощо – стануть забрудненими.

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області щоденно стоїть на сторожі здоров’я рослин. Серед основних завдань, що стоять перед спеціалістами управління фітосанітарної безпеки, – запобігання появі та поширенню шкідливих організмів; усунення негативних наслідків від використання пестицидів; контроль за торгівлею та застосуванням засобів захисту рослин; нагляд за виробництвом та реалізацією насіння та садивного матеріалу, який повинен відповідати сортовим, посівним та товарним якостям; сприяння впровадженню у виробництво стійких сортів із застосуванням нових сучасних біотехнологічних підходів (генної інженерії); використання біопрепаратів, ентомофагів; інформаційна робота щодо важливості здоров’я  рослин.

Спеціалісти відділу захисту рослин, фітосанітарної діагностики та прогнозування Управління фітосанітарної безпеки здійснюють систематичні обстеження сільськогосподарських та інших угідь, овочевих насаджень, багаторічних плодових і виноградних насаджень, неорних земель для встановлення фітосанітарного стану на наявність шкідливих організмів.

Загалом у період з 01.01.2024 року по 05.05.2024 року проведені обстеження сільськогосподарських угідь та земель несільськогосподарського призначення (неорні землі, пасовища, лісосмуги) на площі 39,46 тис. га, в тому числі обстеження земельних угідь на заселення мишоподібними гризунами на площі 24,5 тис. га.

Для забезпечення своєчасного інформування про фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур складані 265 оперативних інформацій та повідомлень, які надані до Департаменту  фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві.

Проведено фітосанітарний моніторинг посівів сільськогосподарських рослин на виявлення заселення шкідниками та ураження хворобами – маршрутні обстеження на площі 20,0 тис. га, зокрема на заселення посівів озимих зернових культур клопом-шкідливою черепашкою, що перезимував, на площі 20,0 тис. га.

Для попередження масового розмноження та поширення шкідників і хвороб  сільськогосподарських культур спеціалісти проводять обстеження посівів та при перевищенні ЕПШ надають на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, а також на електронні адреси сільгоспвиробників усіх форм власності Сигналізаційні повідомлення про появу та розвиток шкідливих організмів, а також рекомендації щодо захисту рослин від них. Складено і передано 45 термінових повідомлень (сигналів).

Для прогнозування розвитку і поширення шкідливих організмів спеціалісти відділу щомісяця складають і подають на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, а також на електронні адреси сільгоспвиробників усіх форм власності «Прогноз розвитку шкідників та хвороб сільськогосподарських культур» на наступний місяць з зазначенням ЕПШ та рекомендаціями щодо захисту посівів від них.

Протягом березня-квітня проведені весняні контрольні обстеження та ґрунтові розкопки на визначення стану перезимівлі шкідників сільськогосподарських угідь у базових та інших господарствах Одеської області на площі 14,1 тис. га.

Розроблена програма боротьби із сажковими хворобами пшениці на території Одеської області на період 2024-2028 роки.

Спеціалісти щотижня збирають та систематизують оперативну інформацію  про хід робіт із захисту сільськогосподарських рослин; постійно здійснюють контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, з додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, в тому числі:

  • хімічним методом від шкідників – 586,7 тис. га;
  • хімічним методом від хвороб – 640,0 тис. га;
  • хімічним методом від бур’янів – 824,8 тис. га;
  • за проведенням хімічного захисту посівів від мишоподібних гризунів- 24,0 тис. га;
  • за проведенням протруєння насіння – 16,0 тис. тон;
  • за використанням пестицидів – 1038 тон;
  • за проведенням захисту від шкідливих організмів біологічним методом (в тому числі трихограми) – 6,4.тис. га.

Серед іншого, фахівці управління фітосанітарної безпеки організовують та проводять навчання осіб, робота яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами згідно Постанови КМУ від 9 травня 2023 р. №458 з видачею Свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та Посвідчення про право роботи з пестицидами. Визначають і регулюють обсяги робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів і агрохімікатів, а також біопрепаратів, відповідно до фітосанітарного стану. В межах компетенції ведуть  баланс  потреб у засобах захисту рослин за асортиментом і обсягами їх виробництва в Україні та закупівлі за імпортом, проводять наради, «круглі» столи з представниками громад, пасічниками, керівниками господарств, підприємств усіх форм власності щодо уникнення отруєння бджіл пестицидами, і агрохімікатами.

В Міжнародний день здоров’я рослин у 2024 році Держпродспоживслужба закликає всіх підвищувати рівень обізнаності в сфері збереження здоров’я рослин. Продовжуємо здійснювати відповідні заходи для забезпечення фітосанітарного благополуччя в країні для зростання економіки та збереження здоров’я людей і тварин.

Розробник відеосюжету – Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization-FAO). Озвучення – Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія.