Сучасні підприємства все частіше розглядають можливість створення або відновлення метрологічних служб, і це не дивно. Метрологічна служба є необхідною складовою для забезпечення якості продукції або послуг, конкурентоспроможності виробництва та зменшення витрат підприємств.

Функції метрологічної служби включають проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності. Вона діє на основі положення, затвердженого керівником підприємства, відповідно до законодавства України.

Згідно із ч. 2 та 3 ст. 14 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», на підприємствах, що працюють у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, що відповідають за забезпечення єдності вимірювань.

Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб підприємств визначаються положеннями про такі служби, затвердженими керівниками організацій. Рекомендується користуватися Типовим положенням про метрологічні служби, затвердженим Наказом Міністерством економічного розвитку та торгівлі України від 23.12.2015 р. №1747.

Метрологічна служба може функціонувати централізовано або децентралізовано, залежно від структури. Централізована метрологічна служба передбачає виконання всіх функцій фахівцями, підпорядкованими головному метрологу, децентралізована – виконання функцій фахівцями різних підрозділів підприємства за методичним керівництвом головного метролога.

Крім базових функцій, метрологічна служба перевіряє точність і якість роботи усіх приладів, які підприємства і установи використовують у своїй діяльності, тобто перевіряє можливість використовувати їх за призначенням. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу усіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю використання у підрозділах підприємства засобів і методів вимірювань вимогам дотримання заданих режимів виробництва та якості продукції. За необхідності виконуються ремонт і налагоджування засобів вимірювання.

Таким чином, метрологічна служба є важливим елементом, який допомагає підприємствам забезпечити єдність вимірювань та досягти успіху на ринку.