Продовжуємо серію інформаційних матеріалів щодо особливостей приладового обліку природного газу. Сьогоднішня тема стосується процедури повірки лічильника газу.

На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки оператор газорозподільної мережі (ГРМ) встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

При цьому:

  • якщо знятий лічильник газу належав оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник з обмінного фонду оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями;
  • якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, оператор ГРМ зобов’язаний встановити його замість тимчасово встановленого лічильника з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття;
  • якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники.

У разі прийняття оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту він зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача замість тимчасово встановленого лічильника з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття.

У разі прийняття оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу він зобов’язаний протягом 15 робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу оператора ГРМ.

Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об’єкта побутового споживача). За необхідності розпломбування лічильника газу представник оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об’єкта побутового споживача).

До демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його періодичної повірки на місці встановлення оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному главою 9 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному главою 10 або 11 розділу Х Кодексу. У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити представникам оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.

Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці його встановлення) оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об’єкта побутового споживача).