dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Осінні розкопки - 2022

03

На полях сівозміни у базових та інших господарствах Одеської області спеціалісти Головного управління проводять ґрунтові розкопки, обстеження сільськогосподарських угідь та неорних земель, садів, лісосмуг на виявлення багатоїдних і спеціалізованих шкідників. Осінні розкопки починають після зволоження ґрунту (дощів), але до похолодання. Ґрунтові розкопки проводяться щорічно з метою визначення видового складу, щільності, вікового та фізіологічного стану та інших показників популяцій шкідників, що зимують в ґрунті.

Личинки деяких шкідливих фітофагів (хрущів та хлібних жуків) розвиваються в ґрунті два і більше років. Під час розкопок більшу частину шкідників було виявлено у верхньому шарі ґрунту. Серед видового складу переважали гусениці озимої та бавовникової совок, личинки травневих хрущів, хлібних жуків, туруна, кокони з гусеницями лучного метелика, дротяники і несправжні дротяники.

04

Осінні обстеження посівів кукурудзи здійснюються з метою визначення ступеня заселеності рослин гусеницями стеблового кукурудзяного метелика й обліку чисельності шкідника, що зимуватиме. В цей період значна частина гусениць розвивається і шкодить у качанах, тому підраховують пошкодження качанів і стебел кукурудзи.

05

Визначення чисельності клопа шкідливої черепашки здійснюють у місцях зимівлі (лісосмугах) для прогнозування можливої чисельності шкідника на посівах зернових культур. Всіх виявлених клопів підраховують і визначають видовий склад, статеве співвідношення і фізіологічний стан. У разі виявлення підвищеної (вище економічного порогу шкодочинності (ЕПШ) чисельності шкідливих організмів, керівникам господарств надаються відповідні рекомендації щодо захисту рослин.

На підставі даних обстежень розробляється Прогноз розвитку шкідників та хвороб сільськогосподарських культур на 2023 рік, визначаються обсяги захисту посівів від шкідливих організмів та потреби у засобах захисту рослин на наступний рік.

 

dpss

uryad portal

lab diagnost