dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Маркування імпортованих харчових продуктів, зокрема тих, що визнаються гуманітарною допомогою, в умовах воєнного стану

3У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» наша держава потребує значних обсягів продовольства для забезпечення особистого складу Збройних Сил України та населення. Держпродспоживслужба на період воєнного стану вважає, що пріоритетними завданнями є забезпечення продовольчої безпеки держави та застосування ризик-орієнтованого підходу при здійсненні заходів державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами.

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, які включені до переліку категорій товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. №224 «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги» (далі – Постанова КМУ №224), здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар.

Відповідно статті 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно із статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку. Пунктом 131 статті 4 Митного кодексу України визначено, що заходи офіційного контролю – це фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із законодавством України.

Порядок здійснення ветеринарно-санітарного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин визначено Законами України «Про ветеринарну медицину» та «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Також на період воєнного стану можливе ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів з харчовими продуктами, кормами, які пройшли відповідні види обробки, що гарантують знищення збудників заразних хвороб тварин відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 листопада 2018 р. №553, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 р. за №346/33317. При цьому, зазначені вантажі товарів мають супроводжуватися міжнародними сертифікатами згідно з формою, погодженою Держпродспоживслужбою та компетентним органом країни призначення, або за формою, встановленою країною призначення, а у випадку неможливості їх оформлення, вантажі товарів можуть супроводжуватися міжнародними сертифікатами, форма яких встановлена законодавством ЄС.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (далі – Закон №2639) інформація про харчовий продукт – інформація, що стосується харчового продукту, яка надається кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні, інших супровідних документах та матеріалах або в інший спосіб (у доступній наочній формі), встановлений для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку або усних повідомлень.

Відповідно Закону №2639 інформація про харчові продукти надається державною мовою. За рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.

Проте, наразі при ввезенні на територію України харчових продуктів в деяких випадках відсутня можливість проведення операторами ринку маркування харчових продуктів державною мовою, у зв’язку із проведенням бойових дій у місцевостях, де розташовані потужності (склади тощо) із зберігання засобів для маркування (етикетки (стікери), кольєретки), а також з проведення перемаркування товарів. Разом з цим, партії харчових продуктів, що пропонуються до реалізації (продажу), мають супроводжуватися інформацією про харчовий продукт державною мовою. Така інформація також повинна супроводжувати партії харчових продуктів та надаватися продавцями під час їх реалізації в торговельних мережах шляхом розміщення у доступному для споживача місці (прилавку, стелажі тощо).

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №234 «Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів» передбачено, що харчові продукти, імпортовані на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 р., інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу на митній території України до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати «вжити до»).

Оператори ринку кормів, які внаслідок воєнних (бойових) дій не в змозі виконати вимоги абзацу другої частини першої статті 23 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» щодо маркування імпортованих кормів, можуть здійснювати реалізацію на митній території України кормів, маркування яких викладено мовою, відмінною від державної. При цьому партії зазначених кормів повинні супроводжуватися маркуванням про корми, викладеним державною мовою. Таке маркування виконується на вимогу споживачів операторами ринку кормів, які здійснюють реалізацію кормів, у визначений такими операторами спосіб. 

dpss

uryad portal

lab diagnost