dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Діяльність органів ринкового нагляду

Rinkoviy nagliadЗ 2012 року діяльність територіальних органів ринкового нагляду планується відповідно до секторальних планів, які щорічно затверджуються центральними органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності.

Секторальні плани складаються з плану здійснення заходів ринкового нагляду. Посадовими особами постійно вживаються заходи щодо налагодження співпраці з суб’єктами господарювання стосовно запобігання виникненню ризиків, які становить нехарчова продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку, та приведення даної продукції у відповідність до встановлених вимог.

Серед основних напрямків діяльності органів ринкового нагляду є:

- сприяння здійсненню суб’єктами господарювання ініціативного і самостійного контролю відповідності нехарчової продукції встановленим вимогам та загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції, зокрема шляхом здійснення ними моніторингу безпечності введеної в обіг продукції;

- результативність та пропорційність відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших встановлених вимог, її спрямованість на попередження вчинення суб’єктами господарювання порушень, а також можливість посилення санкцій у разі повторного вчинення суб’єктом господарювання того самого порушення.

dpss

uryad portal

lab diagnost