dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Адреса / Address: 

65042, вул. 7-ма Пересипська, 6
6 7th Peresypska St., 65042, Odesa

Дзвоніть / Calls:
tel/fax: 716-13-01

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 16:30
обідня перерва: з 12:00 до 12:30

Відділ управління персоналом

Відділ управління персоналом (далі - Відділ) прямо підпорядковується керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Відділ займається розвитком корпоративної культури у колективі та постійно підвищує професійну компетентність персоналу.

Основні функції відділу є:

  1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні;
  2. Забезпечення здійснення керівником Головного управління своїх повноважень з питань управління персоналом;
  3. Забезпечення організаційного розвитку Головного управління;
  4. Добір персоналу;
  5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
  6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
  7. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

dpss

min agro pol

uryad portal

lab diagnost