dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Сільгоспвиробникам усіх форм власності (Сигналізаційне повідомлення №7 від 15.05.2023 р.)

1

Відмічається заселення та пошкодження посівів соняшнику та кукурудзи піщаним мідяком, південним сірим (ПСД) та зеленим довгоносиками, коваликами (чорний, блискучий, посівний), з ґрунту рослини підгризають личинки чорнишів і коваликів (дротяники та несправжні дротяники).

Мідляк належить до родини чорнишів ряду твердокрилі або жуки. Шкідник поширений у степовій зоні. Найбільшої шкоди жуки завдають на початкових етапах розвитку культури, псуючи сходи: гризуть насіння, об’їдають молоді листочки, обгризають стебельця. Шкодочинність може різко зростати в роки з теплою посушливою погодою.

Жуки довгоносиків живляться надземною масою пошкоджуваних культур (озима пшениця, жито, кукурудза, соняшник, ярi зерновi, зернобобовi, цукровий буряк). Личинки живляться корiнцями кукурудзи та бурякiв. Економічний поріг шкодочинності (ЕПШ) південного сірого довгоносика, піщаного мідляка в фазу сходів – дві пари листків становить 2-3 екз. / 1 кв. м, дротяників та несправжніх дротяників перед посівом – 3-5 екз. / 1 кв. м. При перевищенні ЕПШ доцільно провести крайові обробки посівів або знищити  шкідників у вогнищах (скупченнях) інсектицидами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Для обмеження поширення піщаного мідляка застосовують переважно агротехнічні заходи. Це оптимально ранні строки сівби, своєчасне внесення добрив та боротьба з бур’янами. Допосівний обробіток ґрунту та насіння. Дотримання  сівозмін.

Всі роботи з обмеження чисельності шкідливих організмів необхідно проводити при перевищенні ЕПШ, суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» та «Доповнень до Переліку». До роботи з пестицидами і агрохімікатами допускаються лише ті особи, які пройшли навчання та мають Допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.

dpss

uryad portal

lab diagnost